Jsme lidsky, profesně, hodnotově
a přátelsky sladěná lektorská dvojice

bradáč - hromadová


Specializujeme se na zralou excelenci.
Spíš než honba za kvantitou a extrémním výkonem
nás zajímá smysluplnost, hodnoty, autenticita.

SOLUTION FOCUSED a RADIKÁLNÍ VLIV
jsou naše vlajkové lodě, které jsou vystavěny z kvalitního dřeva mnoha let kontinuálního certifikovaného studia.
Jsou opatřeny pevnými stěžni zkušeností, vybaveny širokými plachtami s větrem vanoucím k preferované budoucnosti.S kormidlem řídícím se kompasem hodnot
a posádkou těžící z respektu a spolupráce.
Vyplujte s námi :)

Solution Focused SFBT výcvik
pro pomáhající profesionály

Solution Focused Approach - Na řešení orientovaný přístup přináší zcela nové paradigma v pohledu na problém. Místo analýzy problému přímo rozvíjí preferovanou budoucnost. Efektivně, jednoduše a v úsporném čase vede k cíli.Proces tak příjemný a kreativní, že snižuje riziko vyhoření a přináší radost a uspokojení.Co získáte, když si osvojíte principy a praktické dovednosti v Solution Focused?Osvobozující odklon od zatěžujícího problému - uvidíte více toho, co funguje
Více energie a chuti hledat nové možnosti
Potvrzení smysluplnosti vaší práce
Lehkost při práci s klienty i v náročných situacích
Sadu jednoduchých a účinných SF technik ihned využitelných v praxi
-------------------------------------------------
Nabízíme vám na MPSV ČR akreditované moduly:
Jednodenní kurz 3 850 Kč
Dvoudenní kurz 5 800 Kč
80 hodinový výcvik 28 000 Kč
Navazující 80 hodinový výcvik 28 000 Kč
160 hodinový výcvik 49 000 Kč
ceny jsou uvedeny za jednoho účastníka

Radikální vliv

"Radikální vliv" je naše vlastní koncepce pro posílení zralého a smysluplného směřování v pracovním a osobním životě.Zúročí se v efektivitě, rozhodování, vztazích, výkonnosti a celkové spokojenosti.Je určen manažerům, kteří vystoupali
na své výkonnostní hory a cítí, že svůj potenciál chtějí sladit s aktuálními vnitřními hodnotami.
Podporujeme své klienty, aby uměli sobě odpovědět, dle čeho poznají, že žijí vědomě kvalitní život, že jsou autentičtí.Klienty zveme k osvojení si vysoce fungujících komunikačních
a pracovních dovedností. A ke zralé práci s chybami, k odhalení vlastních předsudků, akceptaci zranitelnosti, prozkoumání vzorců, kterými se řídí, k napojení se na sebe a na druhé, práci se zdroji a mnoha dalším kompetencím.
Setkáme se 3x po třech dnech v intenzivní a příjemné spolupráci.Zkuste to s námi, nebudete chtít přestat.Cena za účastníka: 63 000 Kč

Solution Focused
pro business

Solution Focused Approach - Na řešení zaměřený přístup je především vysoce efektivní způsob myšlení, komunikace a dosahování výsledků.Do pracovního prostředí firem a korporací přináší úspornost, lehkost a vysokou motivaci zapojených profesionálů.Lze vyřešit problém bez jeho analýzy? Jít přímo k žádoucímu cíli? Odpověď zní: ano. Naučíme vás tímto způsobem myslet, vybavíme vás efektivními specifickými nástroji a uvidíte, že již nebudete chtít
při dosahování výsledků postupovat předešlým způsobem.
Program je vhodný pro Klíčové hráče firem a Talent Management, stejně jako pro zkušené manažery, kteří mají odvahu přinést změnu do způsobu řízení svých týmů.Délka trvání: 10 dní ve dvoudenních setkáních
Cena za účastníka: 48 000 Kč

katarína bradáč
zdenka hromadová

www.katarinabradac.cz
www.zdenkahromadova.cz
Katarína Bradáč pracuje jako psycholog, psychoterapeut, hypnoterapeut, mezinárodně certifikovaný kouč, lektor
a supervizor. Pro klienty uplatňuje rovněž zkušenosti z praxe manažera a lektora
v korporátním prostředí
a vicemistryně Europy v sportovní střelbě. Pracuje zejména Na řešení orientovaným
a Dialogicko - kolaboratívním přístupem.
V těchto oblastech absolvovala dlouhodobé výcviky
a kurzy a kontinuálně se dál vzdělává.
Zdenka Hromadová působí jako mezinárodně certifikovaný kouč (PCC), lektor
a supervizor.
Při práci s klienty využívá svoje dlouhodobé manažerské zkušenosti
z privátního i veřejného sektoru. Vychází
ze systemického přístupu
a Přístupu zaměřeného na řešení. Celoživotně se věnuje svému odbornému růstu. Je absolventkou řady dlouhodobých výcviků a kurzů.

Zajímá vás, co vyjadřuje naše logo?
Písmena „b“ a „h“ naznačující naše příjmení, jsou vůči sobě v souladu a harmonii, ve vzájemném tanci, kde je potřeba obou, aby vynikla ladnost, vznikla synergie a radost ze spoluvytváření, přičemž každé z nich respektuje prostor a svobodu druhého
Motýlí křídla jsou symbolem přirozené transformace, změny a taky lehkosti bytí, rovněž připomínají „efekt motýlího křídla“, kdy maličký závan za určitých podmínek způsobí mohutné poryvy
Rámeček s otevřenou linií symbolizuje východ z bludiště, z nesnází, dobrý konec či začátek něčeho nového
Ručně tažené linie vyjadřují naše sympatie k přirozenosti, nestrojenosti a lidskému vkladu

DĚKUJEME

Vážíme si váš čas, který jste nám přečtením těchto stránek věnovali.
Budeme rády, pokud se setkáme i v přímé spolupráci.
info@katarinabradac.cz
+420 607 754 756
zdenka.hromadova@seznam.cz
+420 731 570 040
© bradac-hromadova. All rights reserved.